Lid worden

Wilt u lid worden? Vul dan het onderstaande formulier in. Informatie over de contributie kunt u hier vinden.

U zult bericht ontvangen per mail als uw inschrijfformulier in goede orde in ontvangen.


Aanmeldformulier


De inschrijving geldt voor het gehele verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 Juli tm 30 Juni. Het lidmaatschap wordt telkens automatisch stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij vóór 1 Juni van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie via ledenadministratie@ijsclubmiddelie.nl De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering in November. Kinderen van leden t/m 15 jaar gratis!