Toegangsprijzen en contributie

Dagdeel kind (<12 jaar)

Dagkaart

Lidmaatschap

Donateur

€3,00

€4,00

€10,00

€5,00

De inschrijving geldt voor het gehele verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 Juli tm 30 Juni. Het lidmaatschap wordt telkens automatisch stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij vóór 1 Juni van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie via ledenadministratie@ijsclubmiddelie.nl De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering in November. Kinderen van leden t/m 15 jaar gratis!