Oudere berichten

Hier onderstaan de berichten van het seizoen 2020-2021 vermeld

IJsbaan geopend

De ijsbaan wordt in eerst instantie alleen geopend voor leden van ‘De Ondersteuning’ en K.E.N.O. Mensen die geen lid zijn worden zo veel mogelijk geweerd, tenzij ze woonachtig zijn in Middelie om de bubbel zo klein mogelijk te houden.

Niet leden uit Middelie worden alleen toegelaten indien zij lid worden. Hierdoor worden gegevens verzameld voor het geval dat achter af toch een persoon besmet bleek te zijn.

Er mogen maximaal 120 mensen op de ijsbaan zijn waarvan minimaal 20 kinderen (< 17 jaar).

Mocht blijken dat er voldoende ruimte is dat niet leden buiten Middelie woonachtig welkom zijn, zal dit middels de website en de sociale media kanalen gecommuniceerd worden. Het kan echter zijn dat dit later weer terug gedraaid wordt als blijkt dat er te veel mensen op af komen.

Regels op en rondom het ijs

  • Heb of vermoed je corona-klachten kom dan niet naar de ijsbaan.
  • Hou ten alle tijden 1,5m aftand tenzij u één huishouden bent of <17 jaar.
  • Het terrein is alleen toegankelijk via de speeltuin, de brug blijft op slot.
  • Bij gebruik van sanitair & koek en zopie moeten de handen vooraf worden gedesinfecteerd.
  • Voor kinderen (<17 jaar) gelden geen beperkingen. 
  • De koek en zopie is geopend, hier kan middels een QR-code betaald worden (voorkeur) of met contant.
  • Toeschouwers zijn niet welkom op het terrein, als u wilt kijken is dit vanaf de openbare straat mogelijk.
  • Bij meerdere malen overtreden van de regels kunt u van het terrein gestuurd worden.

Toerschaatsen op eigenbaan

De ijsbaan in Middelie is open, het ijs is niet in een al te beste staat door de sneeuwval maar de vrijwilligers hebben geprobeerd het ijs zo goed mogelijk te prepareren.

Er zal net als in Hoorn geen les gegeven worden, maar worden schema’s uit gereikt. Naast de toerschaatsers zullen er ook mensen vrij schaatsen.

De les zal van 19:00 tot 20:00 zijn. Mocht je toch niet op natuurijs willen schaatsen dan kan je altijd nog zaterdag naar Hoorn, er zal echter geen trainer aanwezig zijn.


Jeugdschaatsen op eigenbaan

A.s. vrijdag zal van 17:45 tot 18:45 jeugdschaatsen plaats vinden op de ijsbaan. Naast dat we op natuurijs les hebben, mogen de ouders mee doen we gaan namelijk ouder-kind schaatsen!

Doe je niet mee met het jeugdschaatsen maar woon je wel in Middelie of zit je in Middelie op school? Niet getreurd, als je tussen de 6 en 12 jaar bent mag je mee doen en neem één van je ouders mee! Meld je aan via jeugdschaatsen@ijsclubmiddelie.nl zodat we weten dat jullie mee doen.